Kalimat Allah

Pendahuluan

Ibrani 1:1-3  Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada…Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi… Continue reading “Kalimat Allah”

The Social Impact of Christian Salvation

Summary: It is imperative for Christians to demonstrate that the Christian faith is not an escapism from the challenges of life. Indeed, Christian faith is world affirming, that is, it is a faith that values and promotes the flourishing of personal and social life on earth. In this regard, Christians need to recover two key teachings of the Bible: Creation order and the covenant community. Continue reading “The Social Impact of Christian Salvation”